Zákazníkům nabízíme služby akreditované kalibrační laboratoře a servisního střediska. Službami kalibrační laboratoře a záručním a pozáručním servisem zajistíme kvalitu vašich měřících přístrojů.

Naše akreditovaná kalibrační laboratoř nabízí kalibrace v oboru délka a rovinný úhel. Přístrojové vybavení firmy rovněž umožňuje provádět speciální technické a kontrolní měření různých produktů v oblasti geometrických veličin.

Kalibrační laboratoř č. 2321 firmy Weppler & Trefil s.r.o. byla úspěšně akreditována 31.5.2004 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, který je členem ILAC (Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří). Tím má akreditace mezinárodní platnost a kalibrační list vystavený po kalibraci je takto i označen.