Seznamte se s naším týmem nejvyššího vedení. 

 

   
Mgr. Tomáš Hanzelka Jakub Vašut  
Výkonný ředitel
Vedoucí ÚŘJaE  
 
Ing. Petra Kubínová Ing. Petr Kichner Irena Čadková 
Vedoucí výroby Weppler Czech Vedoucí výroby Weppler Tools Vedoucí úseku kontroly filtrů 
 
Lenka Kabešová Lubomír Klečka  Bc. Roman Münster  
Vedoucí plánování výroby Vedoucí výzkumu a vývoje Vedoucí úseku údržby 
 
Ludmila Trefilová MVDr. Tatiana Smržová  
Vedoucí nákupu Asistent vedoucího výroby Weppler Tools  
Ing. Kateřina Galásková Ing. Aleš Zahradník Bc. Roman Plaček  
 Vedoucí skladu  Vedoucí oddělení konstrukce Technolog